YDS ve YÖKDİL için Önemli Bağlaçlar

YDS ve YÖKDİL için Önemli Bağlaçlar

- Though, although, even though : - e rağmen, her ne kadar, zıtlık bağlacı olup beklenmeyen sonuç bildirir.

Though I studied really hard, I couldn't get a good grade. Sınava gerçekten sıkı çalışmama rağmen iyi bir not alamadım.

- if : Eğer, şart ifadesi

 If you study hard, you can get a good grade. Eğer iyi çalışırsan, iyi bir not alabilirsin.

- Unless, if ... not : olumsuz şart koşar, -madıkça, eğer olmazsa

Unless you study hard, you cannot get a good grade. İyi çalışmazsan, iyi bir not alamazsın. 

- Since : - den beri (zaman bağlacı) 

I have been working here since I graduated from the university. Üniversiteden mezun olduğumdan beri burada çalışıyorum.

- Since, as, because : - den dolayı, çünkü (anlam bağlacı) (Sebep bildirir)

I couldn't unlock the door because I had the wrong key. Kapıyı açamadım çünkü yanlış anahtarım vardı.

- So, therefore, as a result : işte bu yüzden (Sonuç bildirir)

I studied really hard. So, I got a good grade. Ben gerçekten çok çalıştım, Bu yüzden iyi bir not aldım.

-So that: -ki böylece, olsun diye (Amaç bildirir)

I study really hard so that I can get a good grade. Çok çalışıyorum ki iyi bir alabileyim.

-In case : durumunda, olursa diye, önlem olarak

Take your umbrella with you in case it rains. Yağmur yağarsa diye şemsineni yanında götür.

 

 


İlgili Yazılar