YDS ve YÖKDİL Sınav Stratejileri ve ipuçları

YDS ve YÖKDİL Sınav Stratejileri ve ipuçları

Kelime sorusunda soru seçeneklerine bakılarak önce kelimenin türü belirlenir.

- Fiil soruluyorsa, aktif cümlede boşluktan sonra özne bulunur ve bu özneye ne yapar, ne yaptı, ne yapacak, pasif cümlede nesneye ne yapıldı, ne yapılır, ne yapılacak sorusu sorulur.

- Sıfat soruluyorsa, boşluktan sonraki isme nasıl, ne şekilde sorusunu sormalıyız. Cümle olumlu ise olumlu sıfatlar, olumsuz ise olumsuz sıfat aranabilir.

- Zarf soruluyorsa, boşluktan sonra veya önce sıfata veya filli nasıl, ne şekilde, ne zaman sorusu sorulmalı,

- İsim soruluyorsa, özne veya nesne olarak sorulabilir. ne, neler, kim, kimler, neyi, kimi, neye, kime sorulmalı.

- Zıtlık bağlaçları (+) ve (-) cümleleri bağlar. Diğer tüm bağlaçlar ikisi de (+) veya ikisi de (-) iki cümleyi bağlar. Bağlaç cümlelerinde önce zıtlık aranmalı çünkü zıtlık daha kolay fark edilir. Zıtlık bağlaçlarında zaman uyumu aranmaz.

- Zıtlık bağlaçlarında Although, though, even though cümlerinin içinde still veya actually, in fact, in reality ile sıkça kullanılır.

- But bağlacı may, can, might, would, could ile çok kullanılır.

Numerous, invaluable, great, many, much gibi çokluk bildiren sözcüklerin olduğu cümlelerde zıtlık bağlacı olabilir. 

- In case cümle, in case of isim olmaz ama bir ihtimal olursa anlamında olan yapısından sonra olumsuz beklenti bildiren bilgi olur. 

 • Tense sorularında old, ancient, formerly, originally, initially, classic, earlier, previously, in the past gibi geçmişi ifade eden sözcüklerin olduğu cümleler past olur ve fiil V2 olur.
 • Currenty, presently, present, at present, now ifadeleri present continuous veya simple present olur.
 • Recently, lately, in recent times zon zamanlarda present perfect ile kullanılır.
 • Until recently: son zamanlara kadar simple past olur.

- FIDOW (forinduringoverwithin) ifadelerinden sonra the last, the past gelirse, Ana cümleler present perfect (have+V3) olur.

 Paragraf sorularında,

- Paragraflarda bulunan iddialı ifade veya sayısal bilgi olan cümlelerin altı çizilir. Şıkları elerken cümlede no, never, always, completely, only gibi iddialı, abartılı ifadelerle olumsuz kavramlar karşılıkları aranmalı ve genellikler abartılı sıfat ve ifadeler yanlış seçenekler için verilmektedir.

Cümle tamamlama sorularında,

- Genelde soruların yarısı soru kökünde bağlaç verilir soru içinde bu bağlacın tamamlanması beklenir önce bu sorular çözülmeli zira çözümü daha kolaydır. Diğer yarısında ise soru içinde bağlaç olur soru kökünde ana cümle olur. Özne nesne uyumu aranmalı. Atıf ifadelerine dikkat edimeli they, their, it, we, cars vb. atıflarda karşılıklar aranmalıdır.

 • When, after, before, as soon as, ever since, during, by the time, by gibi zaman bağlaçlarında zaman uyumu aranmalı
 • Bağlaçlar (because, although, however,and vb.) ve
 • Relative Clause (Which, that, who, whose) zaman uyumu aranmaz.

- Since + past, Present perfect olmalı. (Since -den beri zaman bağlacı iken)

- By the time + past, Past perfect olmalı. (had+V3)

By the time + present, Future perfect (by the time + v1/have-has + V3, will have V3

Until+Cümle, Gelecek zaman (will)

Once bağlaç ise when -dığında anlamında zarf ve preposition ise bir zamanlar anlamında gelir ve  past simple test ile kullanılır.

- Date back to, date from tarihine dayanır ifadeleri present ile kullanılır.

- Zaman bağlacının olduğu tarafta will, would, be going to gelmez.

- Zaman bağlaçlı cümlenin ana cümlesinde present perfect, present continuous, present perfect continuous gelmez.

- Can, could, may, might, should ihtimal, olabilir olarak kullanılır.

- Could geçmişte yetenek ve could present ihtimal anlamındadır.

- Should, ought to, had better yapsan iyi olur, tavsiye verir. Present bir yapıdadır.

- Would rather, would sooner, would prefer tercih etmektir.

- Modal + V3 past modal yapısıdır.

- May + have V3 , might + have V3, could + have V3 geçmiş ihtimal yapmış olabilir.

- Must + have V3 geçmişe için güçlü çıkarım, kesin öyle olmuştur. Can't + have V3 geçmişe için güçlü çıkarım yapmış olamaz.

- Needn't +have V3 yapmaya gerek yoktu ama yaptım.

- Cümle başında should + özne = if type1, were + özne = if type2, had+özne+v3 = if type 3 devrik yapısı olabilir, Cümlenin devamında if kuralları olmalıdır.

- Even if -se bile koşul yapısı olduğu gibi aynı zamanda although zıtlık bağlacıdır.

- Unless -mezse, medikçe anlamında olumsuz koşuldur, aslında if not gibidir. Devamındaki cümle won't, can't vb olumsuz olur.

- Wish keşke anlamındadır. Wish present olamaz unreal olduğu için bir derece past olmalıdır.

- As if, as though : mış gibi ve predent, look, seem  kelimesi ile sık kullanılır.

- Cümlenin içinde iki isim yan yana gelirse sıfat cümlesi kısaltmasıdır, which atılmıştır. The city (which) my sister lives in Ankara.

- Cümlenin ortasında kendi başına V3+(-ed) varsa passive bir kısaltma vardır ve -yapılan, edilen anlamındadır.

- Cümlede tense olmayan Ving aktif sıfat olabilir ve yapan, eden şeklinde çevrilir. V3 varsa yapılan, edilen anlamındadır.

- Would kullanılan yerler

 • would = used to
 • would = rica, tercih
 • would = yapardım, olurdu anlamında if yapılarında
 • would = will in pastı Geçmişten geleceğe bakmak veya reported speech aktarımlarda kullanılır.

Should - ougth to - had better : tavsiye, yapsan iyi olur.

Would rahter - would sooner- would prefer : Bir şeyi bir şeye tercih etmek.

- to, in order to, so as to + V1 :mek mak için anlamında amaç bildirir.

- If Kısaltmaları

 • Type1 : Should + Özne + fiil
 • Type2 : Were + Özne + (fiil varsa to+V1)
 • Type3 : Had + Özne + V3

- Even if : -se bile if yapısı, -e rağmen although zıtlık bağlacı olarak kullanılır.

Upon , on : Üzeri, üzerine, Ayrıca upon, on, following, after :Takiben, ardından, sonrasında anlamında prepositondur.

Now that +Cümle : Madem ki böyle, çünkü present, present perfect cümle ile kullanılır.

Had better, should, ough to : Yapsan iyi olur, tavsiye verir.

Over, about, on (an issue) : bir konu üzerinde, bir konuya dair, over üzerinde anlamının dışında hakkında anlamıda vardır.

- Be (am/is/are)+of=Have/having anlamında sahiplik bildirir.

- However, but, yet, still, nonetheless, nevertheless : Ancak, fakat, ilk cümle başına gelmez.

- However, no matter  how + Sıfat / Zarf : Her nasıl, her ne denli.


İlgili Yazılar