Apartman Genel Kurul Çağrı Örneği

Apartman Genel Kurul Çağrı Örneği

Apartman veya Site Genel Kurul Çağrı örnek metni Word belgesi olarak aşağıda linktedir.

Genel Kurul Çağrı Dosyası Word 

Word metin içeriği :

XXXX APARTMANI / SİTESİ

( Açık Adres )

YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Apartmanımızla ilgili sorunları, ihtiyaçları, yapılan ve yapılacak çalışmaları görüşmek, gerekli kararları almak üzere kat maliki daire sahiplerini, aşağıda gündemi belirtilen gün, saat ve yerde Yıllık
Olağan Genel Kurulu toplantısına çağırıyoruz.

Toplantı Tarihi : XX.01.201X ( Pazar günü)
Toplantı Yeri : Lokal
Toplantı Saati : 11:00

TOPLANTININ GÜNDEMİ :
1- Açılış ve Yoklama
2- Genel Kurul Divanının oluşumu
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Denetleme Kurulu raporunun okunması
5- Raporların görüşülmesi ve ayrı, ayrı aklanması
6- Yönetim ve Denetleme Kurulu üye seçimleri
7- Önümüzdeki yıl yapılacak çalışmaların planlaması
a-
b-
c-
d-
e-
8- 201X yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü (İşletme projesi)
a- 201X yılı aidat
b-
9- Dilekler ve öneriler
10- Kapanış

Adı SOYADI
Yönetim Kurulu Başkanı
XX.01.201X


Not: Çoğunluk Sağlanamazsa,
İkinci toplantı XX Şubat 201X’ de, aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Bu çağrının bir örneği, her daire sahibine, imza karşılığı verilecektir. Apartmanda oturmayan kat maliklerine PTT ile gönderilecektir.
Genel Kurulda vekaleten temsil edilecek ve oy kullanacaklar Divan Başkanlığına vekalet dilekçelerini vermeleri gerekmektedir.

EK:
1- Vekaletname Örneği 1 Adet
2- 201X yılı Apt. Gelir-Gider Tabloları 1Adet
3- 201X yılı Tahmini Bütçesi (İşletme Projesi)


İlgili Yazılar