YÖKDİL Soru Dağılımı

YÖKDİL Soru Dağılımı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, YÖK, Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile Mart 2017 yılından itibaren yapılmaya başlamıştır.

YÖKDİL sınavı soru tipleri ve dağılımı ile YDS sınavında çıkan soru tipleri ve soru sayıları karşılaştırma tablosu aşağıda verilmiştir. 

YÖKDİL Soru Dağılımı ve YDS Soru Dağılım Tablosu

YÖKDİL SORU TİPİ SAYI YDS SORU TİPİ SAYI
Tense, Aktif-Pasif, Modal, if clause Tense, Aktif-Pasif, Modal, if clause
Kelime, Phrasal Verb (1) 6 Kelime
Prepositions 1 Prepositions
Noun clause (1), relative clause (1) Phrasal Verb  2
Bağlaç ve Clause Yapılar Bağlaç ve Clause Yapılar
Gramer Toplam 20 Gramer Toplam 16
Close Test 10 Close Test 10
Cümle Tamamlama 11 Cümle Tamamlama 10
İngilizce - Türkçe 6 İngilizce - Türkçe 3
Türkçe - İngilizce 6 Türkçe - İngilizce 3
Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle 6 Anlam bütünlüğünü bozan cümle 5
Paragraf Tamamlama 6 Paragraf Tamamlama 4
Paragraf (5 paragraf * 3 soru) 15 Paragraf (5 paragraf * 4 soru) 20
    Diyalog * 5
    İngilizceden İngilizceye (Restatement) * 4
TOPLAM 80 TOPLAM 80

 * YDS sınavında olan diyalog ve İngilizceden İngilizceye yeniden anlatım tipinde olan iki soru tipi YÖK dil sınavında çıkmamaktadır.

 * Bu iki soru türünün dışındaki soru türleri aynıdır. Sadece soru sayılarında farklılıklar var. Toplamda soru sayısı ve sınav süresi ise aynıdır.


İlgili Yazılar