Apartman Toplantısı Vekaletname Örneği

Apartman Toplantısı Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

……………………… APARTMANI / SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU

DİVAN BAŞKANLIĞINA

………………………………..…….. Apartmanımızın / Sitemizin …. /…. / 20.... Pazar Günü yapılacak olan Genel Kurul toplantısında şahsımı temsil etmeye ……………......................................................
vekil olarak tayin ettim.

Toplantıda şahsım adına görüş bildirmeye ve oy kullanmaya yetkilidir. 

…. /…. / 20....

…. Nolu Kat Maliki

(Adı Soyadı , İmzası) 

Not:
1- Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilir.
2- Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından temsil edilirler.
3- Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için bir oy hakkına sahiptir.
4- Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil eder.

Vekaletname Örneği Word Formatı


İlgili Yazılar