Apartman Genel Kurul Toplantı Sonuç Tutanağı

Apartman Genel Kurul Toplantı Sonuç Tutanağı

APARTMANI / SİTESİ

Adres

201X YILI GENEL KURUL TUTANAĞI 

XXXXXXX Apartmanı / Sitesi Kat Malikleri Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı için XX Ocak 201X Pazar günü saat 14:00 de apartman lokalinde toplanıldı.

        Gündemin 1 maddesine göre açılışı ve yoklamayı Apartman Yönetim Kurulu Başkanı XXXXXX XXXXX tarafından yapılarak Hazirun listesindeki Kat Maliki olarak Genel Kurula katılan katılımcı sayısının 30 (Otuz), vekalet yoluyla katılan üye sayısı 8 (Sekiz) adet olmak üzere toplam 28 (Otuz Sekiz) Kat Malikinin katıldığı yapılan imza ve vekalet dilekçesi sayımı sonucunda tespit edilerek gerekli çoğunluğun sağlanarak Genel Kurul toplantısının yapılmasında bir mani olmadığı tespit edildiği bildirmiştir. Toplantı gündemi okunmuştur. 

TOPLANTININ GÜNDEMİ:

1- Açılış ve Yoklama
2- Genel Kurul Divanının oluşumu
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Denetleme Kurulu raporunun okunması
5- Raporların görüşülmesi ve ayrı, ayrı aklanması
6- Yönetim ve Denetleme Kurulu üye seçimleri
7- Önümüzdeki yıl yapılacak çalışmaların planlaması
a-
b-
c-
d-
e-
8- 201X yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü (İşletme projesi)
a- 201X yılı aidat
b-
9- Dilekler ve öneriler
10- Kapanış 

Belirlenen gündem doğrultusunda genel kurulun devam etmesini oylarınıza sunulmuş Genel Kurulca gündem oy birliği ile kabul edilmiş, XXXXXX XXXXX teşekkür ederek, 

Gündemin 2 maddesine geçilerek Divan Heyetinin Oluşumunda Genel Kurulumuzu sevk ve idare etmek üzere;

Divan Başkanlığına XXXXXX XXXXX, Üye XXXXXX XXXXX, Üye XXXXXX XXXXX‘ den oluşturulmasını önermiş Genel Kurulun oylamasına sunulmuş, oy birliği ile genel kurulca kabul edilmiştir. 

Gündemin 3 Maddesine geçilerek Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu. 

Gündemin 4 Maddesine geçilerek Denetleme Kurulu raporu okundu. 

Gündemin 5 Maddesine geçilerek Raporların Görüşülmesi ve ayrı ayrı aklanması için söz talebinde olanlara söz verilerek, 

XXXXXX XXXXX söz talebinde bulundu söz verildi.

YYYYYYY bunları söyledi. 

XXXXXX XXXXX söz talebinde bulundu söz verildi.

YYYYYYY bunları söyledi. 

Yönetim ve Denetim Kurulu raporları Genel Kurulda ayrı ayrı sunularak onaylanmış yöneticim ve denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı aklanmışlardır. 

Gündemin 6 Maddesine geçilerek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçim işlerine geçildi.

Divan başkanı XXXXXX XXXXX Yönetim Kuruluna aday olacakların isimlerini Genel Kurula sordu. 

Yönetime Kurulu Üyeliklerine,

XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX aday olmuş yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Divan başkanı XXXX XXXXX Denetim Kuruluna aday olacakların isimlerini Genel Kurula sordu. 

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

XXXX XXXXX, XXXX XXXXX aday olmuş yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Gündemin 7 Maddesine geçilerek

a-
b-
c-
d-
e- 

Gündemin 8 Maddesine geçilerek

201X Yılı Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü (İşletme Projesi) 

XXXXXX XXXXX söz talebinde bulundu söz verildi.

YYYYYYY bunları söyledi. 

Genel Kurulun oylamasına sunulmuş, oy birliği ile Genel Kurulca kabul edilmiştir. 

Gündemin 9 Maddesine geçilerek dilek ve önerilerin görüşülmesine geçildi.

XXXXXX XXXXX söz talebinde bulundu söz verildi.

XXXX önerilerinde bulundu. 

Gündemin 10 Maddesine geçilerek Genel Kurulda yapılacak herhangi başkaca bir iş ve işlem olmadığından divan başkanı teşekkür ederek Genel Kurul Toplantısını sona erdirerek toplantı kapatılmıştır. 

Tarih XX.01.201X Saat 17:00   

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Adı SOYADI

Divan Başkanı

Divan Üyesi

Divan Üyesi

Apartman / Site Genel Kurul Toplantı Tutanağı Word Formatında Örnek


İlgili Yazılar