MS SQL Join ve Full Join Sorgusu
SQL
MS SQL Join ve Full Join Sorgusu

MS SQL Join ve Full Join Sorgusu

Yazının Devamı
SQL Medyan Hesaplama
SQL
SQL Medyan Hesaplama

Aritmetik ortalama hesaplama esnasında veri seti içinde özellikle çok büyük veya küçük bir değer varsa sonuç yanıltıcı olabilir. Medyan ise bu hataya neden olmaz. MS SQL de Percentile_Cont fonksiyonu sayesinde Medyan hesaplamak mümkündür.

Yazının Devamı
SQL Döngü Kullanımı
SQL
SQL Döngü Kullanımı

Bazı durumlarda SQL de belli sayıda sorgu çalıştırmak veya dataset oluşturmak gerekebilir. MS SQL de bu durumlar için döngü kullanılabilir.

Yazının Devamı
SQL List Değişken Tanımlama
SQL
SQL List Değişken Tanımlama

MS SQL de scalar tek değer tutan değişken tanımlamanın yanı sıra çok boyutlu veya list değişkende tanımlayabiliriz

Yazının Devamı
SQL Mükkerrer Satırları Yan Yana Getirme
SQL
SQL Mükkerrer Satırları Yan Yana Getirme

MS SQL de bazı durumlarda özellikle mükkerrer olan kayıtları aynı satırda yan yana getirme ihtiyacı olabilir. Böyle durumlar için SQL de en iyi yöntem Stuff ifadesi ile aynı id veya aynı gruba ait verileri bir satırda yan yana getirerek biriktirmek olabilir.

Yazının Devamı
MS SQL Virgül ile Ayrılmış Verileri Satır Yapma
SQL
MS SQL Virgül ile Ayrılmış Verileri Satır Yapma

MS SQL de Virgül veya başka bir ayıraç ile ayrılmış aynı alanda olan veri dizisini satırlara dönüştürme için Cross Apply kulanımı

Yazının Devamı
SQL de Kesişen Tarih bulma
SQL
SQL de Kesişen Tarih bulma

MS SQL de kesişen veya çakışan başlama bitiş tarihleri olan hareketleri bulan SQL sorgusu hazırlama örneği

Yazının Devamı
SQL ile yaş hesaplama
SQL
SQL ile yaş hesaplama

MS SQL ile yaş hesaplamak için script yazmak veya her zaman kullanmak üzere yaş hesaplayan kullanıcı tanımlı scalar fonksiyon oluşturmak daha kullanışlı ve pratik bir yöntemdir.

Yazının Devamı
SQL den Excele Veri Aktarmada Satır Çoklama Sorunu
SQL
SQL den Excele Veri Aktarmada Satır Çoklama Sorunu

MS SQL den Excele veri aktarırken özellikle açıklama, adres ve benzeri alanlar Excele birden fazla satıra bölünür ve bütün veri bozuk olarak Excelde görünebilir.

Yazının Devamı
SQL Komutları
SQL
SQL Komutları

Bazı önemli ve yapısal SQL Komutları

Yazının Devamı