SGK Borçlanma Tutarı Hesaplama

SGK Borçlanma Tutarı Hesaplama

ÜCRETSİZ İZİNLİ SÜRENİN BORÇLANMASINDA BORÇ TUTARININ HESAPLANMASI

SGK lı personel için (T.C. Emekli Sandığı hariç) askerlik, doğum izni veya sair nedenle alınan ücretsiz izinlerin borçlanılmak istendiğinde ödenecek prim aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Asgari ücret ve SGK tavanı arasında tutar 30 'a bölünür böylece günlük ücret bulunur. Günlük ücret de SGK işçi 14 + SGK işveren 18 (risk primsiz) toplamı olan %32 oranı ile çarpılır.

En az Günlük Prim Tutarı= (Asgari Ücret / 30) * 32 / 100

En Fazla Günlük Prim Tutarı= (SGK Tavanı / 30) * 32 / 100

SGK Primi = En az günlük primden az olmaması gerekir ve en fazla günlük primden fazla olmamak şartı ile bu tutarlar arasında istenilen tutar * Borçlanılacak Gün

Ayrıca ödenen SGK primi vergiden muaftır.

Excel Formülü ve sonucu : 

  A B C
1 Açıklama Formül Sonuç
2 Asgari Ücret (2018 Ocak) 2.558,40 2.558,40
3 SGK Tavanı (2018 Ocak) 19.188,00 19.188,00
4 En Az Günlük Borçlanma Tutarı =(B2/30)*32/100 27,29
5 En Fazla Günlük Borçlanma Tutarı =(B3/30)*32/100 204,67
6      
7 Borçlanılacak Tarih Başlangıç 01.01.2014 01.01.2014
8 Borçlanma Tarihi Bitiş 01.01.2015 01.01.2015
9 Borçlanılacak Gün 365 365
10      
11 En Az Borçlanma Tutarı (Borçlanılacak güne göre) =B4*B9 9.960,70
12 En Fazla Borçlanma Tutarı (Borçlanılacak güne göre) =B5*B9 74.705,28

 Borçlanma Excel Dosyasını İndirmek İçin


İlgili Yazılar