Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır

Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır

Ücretli çalışanlar brüt ücret veya net ücret almak üzere işveren ile anlaşırlar. Net ücret alan bir çalışanın her ay ne kadar net ücret alacağı belirlidir. Brüt ücret alan bir çalışanın her ay aldıkları net maaş genellikle yılın ilerleyen aylarında vergi dilimi ve SGK devir bakiyelerinden dolayı değişkenlik gösterebilir. Özellikle brüt maaş alan çalışanlar için net ücret nasıl bulunur, bordro hesaplama mantığı nedir, basit formüller ile maaş hesaplama yöntemini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Kazançlar Toplamı = Brüt Maaş + Ek Ödemeler

Brüt Maaş = Her ay ödenen maaş olup Asgari ücretten düşük olamaz

Ek Ödemeler = Pazarlama Primi, Performansı Primi, Kira yardımı, Yabancı Dil Tazminatı vb ödeme kalemleri

Net Ücret = Kazançlar Toplamı - Kesintiler Toplamı

Kesitiler Toplamı = Yasal Kesintiler + Özel Kesintiler

Yasal Kesintiler = SGK İşçi Primi + İşçi İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

SGK İşçi Primi = SGK Matrahı * %14 

SGK Matrahı (SGK hesaplamasına esas kazanç) = Toplam Kazanç
   SGK Tavanı = Asagari ücret
   SGK Tavanı = Asgari ücretin 7,5 katı olup, SGK Matrahı tavanını aşıyorsa SGK Tavanı esas alınır.
   SGK Devir Bakiyesi = SGK Tavanın aşan kısmı gelecek aylarda kullanılmak üzere devir edilir.

İşçi İşsizlik Kesintisi = SGK Matrahı * %1 

Otomatik BES (OKS) = SGK Matrahı * %3 (İlk işe girişte yapılır çalışan isterse çıkabilir)

Gelir Vergisi = Gelir Vergisi Matrahı * Kümülatif Gelir Vergisi Matrahına göre ilgili vergi dilimi (%15 ile %40 arasında)

Gelir Vergisi Matrahı (Vergiye esas kazanç) = Toplam Kazanç - (SGK İşçi Primleri + İşçi İşsizlik Primi + Sendika Aidatı + SGK Hizmet Borçlanması + Vergi İndirimi)

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı = İçinde bulunan yılın (cari yıl) Ocak ile Aralık ayındaki Gelir Vergisi Matrahılarının toplamı

Damga Vergisi = Damga Vergisi Matrahı * Onbinde 759 (0,00759)

Damga Vergisi Matrahı = Kazançlar Toplamı

Özel Kesintiler = Varsa İcra Kesintisi + Varsa Nafaka Kesintisi

Aşağıdaki linklerde maaş hesaplama ile ilgili yazı ve örnek Excel dosyalarına ulaşabilirsiniz.


İlgili Yazılar