Brüt Ücretten Net Ücret Hesaplama

Brüt Ücretten Net Ücret Hesaplama

İşverenler çalışanlarına brüt ücret veya net ücret olmak üzere 2 ücret türünden birini ödemektedir. Net ücret ödemesinde çalışanlar her ay ne kadar ücret alacağını bilmekte olup, brüt ücret alan çalışanların maaşları vergi dilimi, SGK prim devirleri vb. gibi nedenlerden dolayı her ay değişkenlik göstermektedir.

Brüt ücretten net ücret hesaplamanın en zor yanı gelir vergisi hesaplamaktır. Ülkemizde gelir vergisi artan tarifeli olup kümülatif kazanca göre değiştiği için her ay ilgili vergi diliminden hesaplanması gerekmektedir. Excelde formül kullanarak gelir vergisi hesaplamak oldukça zor ve karmaşıktır. Bunun yerine gelir vergisi hesaplayan kullanıcı tanımlı bir fonksiyon yazmak hem kullanım kolaylığı sağlamakta olup, hemde her yerde kulanımı mümkün olmaktadır.

Bilindiği üzere Ekim 2008 yılından itibaren SGK tavanı üzerinde kalan kazançlar bir sonraki ayın SGK matrahına eklenmek üzere devir etmektedir. Brütten net ücret hesaplama Excel dosyasında SGK devir bakiyeleri dikkate alınmıştır.

Ekteki Excel dosyasında verilen brüt ücretten net ücret hesaplanmaktadır. Ayrıca işverene toplam maliyetinde hesaplanmaktadır. SGK işveren primi hesaplamda işyeri risk puanı 1 kabul edilmiş olup işveren primi 20,5 oranından hesaplanmıştır. Düzenli prim ödemesi yapan işverenlere 5 puan indirim uygulaması ile SGK işveren prim oranı 15,5 oranına indirilebilmektedir.

2022 yılında yapılan düzenleme ile Ücretin Asgari ücret kadar olan tutar Gelir Vergisi ve Damga vergisinden muaf tutulmuş olup, hesaplama bu düzenlemeye göre güncellenmiştir.

Örnek Excel Dosyası

Ücret Hesaplama Örnek Excel Dosyası


İlgili Yazılar