Brüt Ücretten Net Ücret Hesaplama

Brüt Ücretten Net Ücret Hesaplama

Brüt ücretin net kısmını hesaplamanın en zor yanı gelir vergisi hesaplamaktır. Gelir vergisi artan tarifeli olup kümülatif kazanca göre değiştiği için ilgili vergi diliminden hesaplanması gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki gelir vergisi bulan fonksiyonu yazmak en iyi yöntemlerden biridir.

Ekteki Excel dosyasında verilen brüt ücret net ücreti hesaplanmaktadır. Ayrıca işverene toplam maliyetinde hesaplanmaktadır.

Function GV(KMatrah As Double, VMatrah As Double) As Double
Dim Dilim1 As Double, Dilim2 As Double, Dilim3 As Double, Dilim4 As Double
Dim Oran1 As Integer, Oran2 As Integer, Oran3 As Integer, Oran4 As Integer, Oran5 As Integer
Dim GV1 As Double, GV2 As Double, GV3 As Double, GV4 As Double, GV5 As Double

Dilim1 = 0
Dilim2 = 22000
Dilim3 = 49000
Dilim4 = 180000

Dilim5 = 600000

Oran1 = 15
Oran2 = 20
Oran3 = 27
Oran4 = 35

Oran5 = 40

TMatrah = KMatrah + VMatrah

If TMatrah <= Dilim2 Then
GV1 = VMatrah * Oran1 / 100
End If

If TMatrah >= Dilim2 And TMatrah < Dilim3 Then
Sor1 = (VMatrah - (TMatrah - Dilim2))
If Sor1 > 0 Then
GV1 = (TMatrah - Dilim2) * Oran2 / 100
GV2 = Sor1 * Oran1 / 100
Else:
GV1 = VMatrah * Oran2 / 100
GV2 = 0
End If
End If

If TMatrah >= Dilim3 And TMatrah < Dilim4 And KMatrah < Dilim2 Then
GV1 = (Dilim2 - KMatrah) * Oran1 / 100
GV2 = (Dilim3 - Dilim2) * Oran2 / 100
GV3 = ((TMatrah - Dilim3)) * Oran3 / 100
GoTo son
End If

If TMatrah >= Dilim3 And TMatrah < Dilim4 And KMatrah > Dilim2 Then
Sor2 = (VMatrah - (TMatrah - Dilim3))
If Sor2 > 0 Then
GV1 = (TMatrah - Dilim3) * Oran3 / 100
GV2 = Sor2 * Oran2 / 100
Else:
GV1 = VMatrah * Oran3 / 100
GV2 = 0
End If
End If

If TMatrah >= Dilim4 And KMatrah < Dilim2 Then
GV1 = (Dilim2 - KMatrah) * Oran1 / 100
GV2 = (Dilim3 - Dilim2) * Oran2 / 100
GV3 = ((Dilim4 - Dilim3)) * Oran3 / 100
GV4 = ((TMatrah - Dilim4)) * Oran4 / 100
GoTo son
End If

If TMatrah >= Dilim4 And KMatrah < Dilim3 Then
GV1 = 0
GV2 = (Dilim3 - KMatrah) * Oran2 / 100
GV3 = ((Dilim4 - Dilim3)) * Oran3 / 100
GV4 = ((TMatrah - Dilim4)) * Oran4 / 100
GoTo son
End If

If TMatrah >= Dilim4 Then
Sor = (VMatrah - (TMatrah - Dilim4))
If Sor > 0 Then
GV1 = (TMatrah - Dilim4) * Oran4 / 100
GV2 = Sor * Oran3 / 100
Else:
GV1 = VMatrah * Oran4 / 100
GV2 = 0
End If
End If
son:
GV = GV1 + GV2 + GV3 + GV4
End Function

Örnek Excel Dosyası

Ücret Hesaplama Örnek Excel Dosyası


İlgili Yazılar