Fazla Mesai Onay Formu Örneği

Fazla Mesai Onay Formu Örneği

4857 sayılı iş kanunu gereği çalışanların fazla mesai yapabilmeleri için fazla mesai veya fazla çalışma için önceden onay verilmesi gerekmektedir. İş kanununun 41 maddesi "Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir." ifadesinde açıkca belirtilmiştir. İşverenler 2017 yılına kadar fazla mesai onayı işçiden her yıl almaktaydı. 27 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı resmi gazetede yayınlanan son düzenleme ile her yıl onay alma zorunluluğu ortadan kalmıştır. 

Bunun yerine “Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.” ifadesii le fazla mesai rızasının bir defa alınması kafi olmaktadır. 

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aşağıda örnek bir fazla mesai onay formu veya fazla mesai muvafakatname örneği verilmiştir. 

 

FAZLA MESAİ ONAY BELGESİ ÖRNEĞİ

 

.……….…….. TC Kimlik numarası ile çalışmakta olduğum …………............… unvanlı işyerinde, ihtiyaç duyulması ve işveren tarafından talep edilmesi halinde 4857 sayılı İş Kanunu ile İş Kanunu’na ilişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak fazla çalışma yapmaya ve fazla sürelerle çalışmaya muvafakat ediyorum.

 

Ad Soyad        : 

İmza              : 


Tarih              :


İlgili Yazılar