Dosya İsimlerini txt Olarak Alma

Dosya İsimlerini txt Olarak Alma

Bir klasör veya ortamda bulunan çok fazla olan dosya isimlerini ve uzantılarını bazen liste olarak metin dosyasının veya Excele almak gerekebilir. Özellikle yüzlerce, binlerce dosya varsa ve bu dosya adlarını bazı listelerle karşılaştırmak ihtiyacı olabilir. Toplu dosya ismi alma veya aktarma işlemlerini aşağıdaki gibi yapabiliriz.

Böyle bir durumda tabiki çeşitli program kodları ile klasörlerin içerikleri okunup, çeşitli formatlarda txt, Excel vb olarak doldurulabilir. Ancak bunun için programlama bilmek ve bu programı derlemek ve çalıştırmak  gerekmektedir.

Ancak bu kadar zor işlemler yerine çok daha basit bir yöntem olan MS DOS komutu ile dosya isimleri txt olarak alınıp, daha sonra gerekirse txt dosyası Excel ile açılabilir veya Access yada gerekirse başka programlara aktarılabilir.

Dosya isimlerini txt olarak almak için öncelikle Windows tuşuna basıp, komut kısmına cmd yazılır ve enter tuşuna basılır. Böylece MS DOS komut satırına gelinir. MS DOS komutunu kullanmak için bir diğer yöntem ise Windows tuşu ile R tuşuna beraber basılır (Win+R) çalıştır ekranına cmd yazılıp enter basılır.

Dosya İsimlerini txt Olarak Alma1.jpg

 

Dosyalarımızın olduğu sürücüye (driver) gitmek icin D: enter basılır. Gitmek istediğiniz sürücü,disk veya depolama ortamı için disk adı ve iki nokta üstüste yazılıp enter tuşuna basılır  C:  veya D:  gibi.

İstenilen klasöre gitmek için CD\  bu komut içinde bulunan klasörden kök dizine gitmeyi sağlar.

CD KLASORADI  bu komut ise verilen klasörün içine gitmek için kullanılır.

Dosya İsimlerini txt Olarak Alma2

DIR komutu içinde bulunulan klasördeki dosyaların isimlerini uzantılarını oluşturma tarihini ekrana listeler.

 Dosya İsimlerini txt Olarak Alma3

DIR/S  bu komut içinde bulunulan klasör ile bütün alt klasör ve dosyaların isimlerini uzantılarını oluşturma tarihini ekrana listeler.

DIR>DENEME.TXT  bu komut içinde bulunulan klasördeki dosyaların isimlerini uzantılarını oluşturma tarihini DENEME.TXT isiminde metin dosyasının içine doldurur.

Dosya İsimlerini txt Olarak Alma5.jpg

DIR/S/B>DENEME.TXT bu komut içinde olunan klasördeki klasör adları ile dosya adlarını birlikte (C:\Resimler\Galeri\01.jpg gibi) DENEME.TXT isiminde metin dosyasının içine doldurur.

DIR /B /O:N>DENEME.TXT bu komut içinde olunan klasördeki dosyaların sadece isimlerini ve uzantılarını DENEME.TXT isiminde metin dosyasının içine doldurur.

Böylece dosya isimleri ve uzantıları txt olarak alınmış olur. Daha sonra bu txt dosyasını Excel, Access vb. programlar ile açabilirsiniz ve istenilen ortamlara aktarabilirsiniz.

 Dosya İsimlerini txt Olarak Alma


İlgili Yazılar