Dosya İsimlerini Toplu Değiştirme

Dosya İsimlerini Toplu Değiştirme

Bazı durumlarda toplu olarak dosya isimlerini değiştirmek gerekebilir. Excel ve notepad kullanarak dosya isimlerini programsız toplu olarak kolayca değiştirebiliriz.

Örnek olarak Id veya isim olan dosya isimlerinin Sicil veya Kimlik no olarak yeniden adlandırılması gerekebilir.

Ayrıca Sicil olan isimlerin TCK no veya Id olarak isimlerinin değiştirilmesi gerekebilir. Bunun için hangi isim ne ile değişeceğini gösteren bir Excel dosyası olması halinde MS DOS'un Copy komutu ile hiç bir uygulamaya gerek kalmadan bu işlemi yapabiliriz.

Örnek olarak aşağıda verilen Excel dosyasında bulunan Id.jpg dosyaları tutulmakta olup bunun yerine Sicil.jpg olarak dosya isimleri sicil bilgisi ile değiştirilecektir.

Dikkat edilecek en önemli özellik Klasör ve dosya isimlerinde boşluk olması, Türkçe karakter olması ve dosya isimlerinin çok uzun olması hataya neden olabilir.

Dosya isimlerinde boşluk bulunması halinde dosya isimleri çift tırnak içinde yazılması gerekir. Örnek : Dosya 1.jpg için "Dosya 1.jpg" olarak yazılması gerekir. 

Excel komutumuz aşağıdaki gibi Copy komutu ile dinamik olarak hazırlanabilir.

="COPY C:\RESIM\"&A2:A2&".JPG C:\YENI\"&D2&".JPG"

Kaynak dosya isminde boşluk varsa

="COPY C:\RESIM\"""&A2:A2&".JPG"" C:\YENI\"&D2&".JPG"

=COPY C:\RESIM\1.JPG C:\YENI\2025.JPG  sonuç şeklinde olacaktır.

Excel içinde elde edilen aktarım komutları kopyalanıp boş bir notepad veya text editör uygulma dosyası açılır ve içine yapıştırılır. Bu dosyaya bir isim verilmeli ve uzantısı .bat olarak kayıt edilmeli. Örneğin Aktar.bat olabilir. Bat uzantılı dosyalar (batch) toplu işlem dosyasıdır ve bu dosyaya tıklandığı zaman içindeki DOS komutlarını satır satır çalışır. Böylece yüzlerce veya binlerce satır otomatik olarak çalışmış olur.

Not : Excelde formüllerinde metin ifadeler çift tırnak ="metin ifadeler" içinde yazılır. Eğer metin ifadelerin içinde tırnak işareti varsa bir tırnak daha eklenir böylece formül hata vermez. ="metinler ""içinde yazılır." 

Örnek Excel Dosyası

Örnek Aktarım Dosyası


İlgili Yazılar