AGİ Excel Formu

AGİ Excel Formu

AGİ Formu (Aile Bildirim Formu) ilk işe girişte işçi tarafından doldurulup işverene verilmesi gerekmektedir.
Ayrıca çalışanın medeni durumunda bir değişiklik olması, eşinin işe girmesi veya ayrılması, çocuğunun olması, 18 yaş üzerinde çocuklarının okula devam etmemesi, çocuğunun işe girmesi gibi değişiklikler olursa Asgari Geçim İndirim Formunun yenilenerek işverene vermesi gerekmektedir.
Dolayısıyla işçinin bu beyanına göre alacağı AGİ indirim tutarı değişmektedir.

AGİ tutarı aşağıdaki AGİ puanına göre vergi indirimi olarak hesaplanmaktadır.
- İşçinin kendisi için %50
- Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
- Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
- Üçüncü çocuk için %10
- Dördüncü ve daha fazla çocuk için çok başına %5 olmak üzere, toplam AGİ indirim oranı %85'i geçemez.

Ekte Asgari Geçim İndirim Excel Formu bulunmakta olup Formun Excel formatı son derece şık ve kullanışlı olarak yeniden tasarlanmıştır.

Aile bildirim formunun Excel formatı aşağıda linkte bulunmaktadır.

Excel AGİ Formu İndir


İlgili Yazılar