Emekli Sandığı Prim Matrahı Hesaplama 01.10.2008 Öncesi işe girenler için

Emekli Sandığı Prim Matrahı Hesaplama 01.10.2008 Öncesi işe girenler için

01.10.2008 tarihinden önce TC Emekli Sandığı mensubu olanlar için Emekli Sandığı primi hesaplama formülü aşağıdaki gibidir.

Burada derece, kadro ve Ek gösterge puanları esas alınmış olup kurumların varsa ek puanları ayrıca hesaplamaya eklenmesi gerekmektedir. 

Katsayı Karşılığı : (Gösterge Karşılığı puan + (Kıdem Yılı * 20) + Ek Gösterge)*  Katsayı

Ek Gösterge Karşılığı = En Yüksek Devlet Memur Maaşı * Ek Göstergeye göre çarpan

Taban Aylığı Karşılığı : Taban Aylığı * 100

Emeklilik Keseneğine Esas Tutar = Katsayı  Karşılığı +  Ek Gösterge Karşılığı +  Taban Aylığı Karşılığı

 

Örnek :  1 / 4 (Gösterge karşılığı 1500) olan ve ek göstergesi 2200 ve kıdemi 20 yıl ise

Katsayı  Karşılığı = (1500+(20*20)+2200)* 0,146061 = 598,85

Ek Gösterge Karşılığı = 1.387,58* %85 =1.179,44

Taban Aylığı Karşılığı = 2,28624*1000 =2.286,24

Emeklilik Keseneğine Esas Tutar = 598,85+ 1.179,44+ 2.286,24 = 4.064,53 

Örnek Excel Dosyası ve Formülü


İlgili Yazılar