Access ile Etiket raporu hazırlama

Access ile Etiket raporu hazırlama

Access 2007 ile posta zarflarında kullanmak üzere Etiket basmak için öncellikle bir data kaynağına ihtiyacımız vardır.

Accessde bizim asıl data kaynağımız tablolardır. Bir tabloyu direk rapora bağlayabileceğimiz gibi birden fazla tablo varsa oluşturulacak sorguyu rapora bağlamamız gerekir.

Örneğimiz için aşağıdaki tabloyu kullanacağız.

Etiket 1

Oluştur / Raporlar içindeki Etiketler Seçilir.

Etiket Sihirbazından kullanılacak etiket boyutu seçilmesi gerekir. Benim elimde etiket kutusunun üzerinde 99,1 * 34 mm yazılı olan bir etiket olduğundan bu boyutu seçiyorum.

Etiket 2 

 

Etikette çıkacak yazının tipi boyutu ve rengi seçilir. 

Etiket3

 

Etiketin içeriğinini etiket üzerinde nasıl istiyorsanız ona göre dizayn edilir.

Etiket 4 

 

Etiketin hangi sırada olması isteniyorsa sıralama seçilir burada ad içinde soyad alfabetik sıra seçildi.

Etiket 5 

 

Etiketin oluşmuş hali böyle olacaktır. Yazıcıdan çıktı alınması durumunda buradaki gibi bir çıktı elde edilecektir.

Etiket 7 

 

Etiket tasarımıznı değiştirmek için Tüm Tablolardan Etiket ismini verdiğimiz raporun üzrerinde mousenin sağ tuşuna basılıp, Tasarım görünümü seçilir.

Etiket8 

 

Rapor tasarım görünümünde Ayrıntı içinde alanlar istenildiği gibi sağa sola kaydırılabilinir.

Etiket 9

 

Örnek Access dosyasını indirmek için Etiket Access Dosyası

 


İlgili Yazılar