Apartman Görevlisi Maaş Bordrosu

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörmüş olup buna göre SGK işveren prim payı %15,5'dir.

Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK işveren prim payı %20,5'dir. Buna göre bir seçeneği seçiniz.
(**) Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.Apartman Görevlisi Maaş Bordrosu

Emekli Çalışan

Bordro Yılı
Bordro Ay
Çalışma Günü
TC Kimlik No
Adı Soyadı
:
:
:
:
:
2024
7
30
Brüt Maaş
Ek Ödeme
Toplam Brüt
SGK İşçi Kesintisi
SGK İşsizlik Kesintisi
SGK İşçi Kesinti Toplamı
Net Maaş
:
:
:
:
:
:
:
20.002,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00