SQL den Excele Veri Aktarmada Satır Çoklama Sorunu

SQL den Excele Veri Aktarmada Satır Çoklama Sorunu

MS SQL den Excele veri aktarırken özellikle açıklama, adres ve benzeri alanlar Excele birden fazla satıra bölünür ve bütün veri bozuk olarak Excele aktarılmış olur. Bu durumun nedeni enter ile satır eklendiği için Excele ilgili alan yapıştırılırken tek satır veri satırlara yayılmaktadır. Çözüm olarak Enter ifadeleri Replace komutu ile temizlenir. Böylece her kayıt Excel tek satır olarak aktarılmış olacaktır.

Select Replace(Replace(Aciklama, char(10), ''), char(13), '') AS Aciklama From TabloAdi


İlgili Yazılar