MS SQL veri tipleri

MS SQL veri tipleri

1-Metin (Text) Veri Tipleri

char: Belirli uzunlukta karakter verisi saklamak için kullanılır.  Boyutu değişken olmakla birlikte en fazla 8000 karakter veri saklayabilir.

varchar: Belirli  uzunlukta olmayan karakter verisi saklamak için kullanılır. Belirlenmiş veri kapasitesi 8000 karakterdir.

varchar(max): Varchar ile aynı yapıdadır. En fazla 1.073.741.824 adede kadar karakter depolar.

text: Metin verileri içindir en fazla 250 karakter alır.

nchar: Sabit uzunlukta 4000 karakter unicode karakter verisi saklamak için kullanılır. Boyutu değişken olmakla birlikte kısa olan değerler atanan uzunluğa tamamlanır.

nvarchar: Değişken uzunlukta unicode karakter verisi saklamak için kullanılır. Belirlenmiş maksimum uzunluk 4000 karakter olmasına rağmen (max) parametresiyle 2^31 byte’a kadar veri depolanabilir.

ntext: text veri tipi gibi, bu veri tipide sadece eski versiyonları desteklemek amacıyla mevcuttur. Text tipinden tek farkı unicode veri saklayabilir. 

2-Sayısal Veri Tipleri

bit: Mantıksal işlemlerde kullanılan veri tipidir. Var,yok, doğru yanlış gibi. 1 değeri True, 0 değeri False olarak kabul edilir

tinyint: 1 byte büyüklüğünde 0 ile 255 arasında değer alabilen tamsayı veri tipidir.

smallint: 2 byte büyüklüğünde -32768 ile 32767 arasında değer alabilen tamsayı veri tipidir.

int: 4 byte büyüklüğünde yaklaşık -2 milyar ile +2 milyar arasında değer alabilen tamsayı veri tipidir.

bigint: 8 byte yüyüklüğünde -2^63 ile +2^63 arasında değer alabilen tamsayı veri tipidir.

decimal ve numeric: Decimal ve nümeric veri tipleri adları farklı olmasına rağmen kullanımları aynıdır. Boyutu değişken olmakla birlikte -10^38 ile +10^38 arasında ondalık ve tamsayı türünde verileri saklayabilir.

float: Boyutu ve doğruluğu (ondalık kısım duyarlılığı) aldığı parametreye göre değişen kayan noktalı sayılar için kullanılır.

real: Float veri tipinin parametre olarak 24 değerini aldığında ortaya çıkan halidir. -3.40E+38 ile 3.40E+38 arasında değer alır. 

3-Parasal Veri Tipleri

smallmoney: 4 byte uzunluğunda yaklaşık -214 000 ile 214 000 arasında parasal değerleri tutmak için kullanılır. Ondalık kısım duyarlılığı 4 basamaktır.

money: 8 byte uzunluğunda yaklaşık -922 milyar ile 922 milyar arasındaki parasal değerleri tutmak için kullanılır. Ondalık kısım duyarlılığı 4 basamaktır. 

4-Tarih-Zaman Veri Tipleri

date: Tarihleri YYYY-MM-DD şeklinde saklayan 3 byte uzunluğunda veri tipidir. 0001-01-01 ile 9999-12-31 tarihleri arasındaki tüm değerleri tutabilir.

smalldatetime: Tarih ve zaman verilerini  YYYY-MM-DD hh:mm:ss şeklinde saklayan 4 byte uzunluğunda veri tipidir. 1900-01-01 00:00:00 ile 2079-06-06 23:59:59 arasındaki tarih ve zaman değerlerini saklar.

datetime: YYYY-MM-DD hh:mm:ss:mmm şeklinde tarih ve zaman verilerini tutan 8 byte uzunluğunda veri tipidir. 1753-01-01 00:00:00.000 ile 9999-12-31 23:59:59.999 arası değerlerini saklar.

datetime2: datetime ile arasındaki fark salise hassasiyetinin daha yüksek olmasıdır.  7 basamağa kadar salise hassasiyeti kullanıcı tarafından belirlenebilir. Kapladığı alan salise hassasiyetine göre değişir. (6-8 byte)

time: Sadece saat verilerini hh:mm:ss:nnnnnnn şeklinde saklayan veri tipidir. Dateteime2 gibi salise hassasiyeti maksimum 7 basamaktır ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir. (3-5 byte)

datetimeoffset: Ülkelere göre değişen zaman farkını tutmak için kullanılır. 

5-Binary (İkilik) Veri Tipleri

binary: Maksimum 8000 byte boyutunda, sabit uzunlukta binary veri saklamak için kullanılır.

varbinary: Değişken uzunlukta 8000 byte boyutunda binary değer saklamak için kullanılır. (max) parametresiyle tutacağı maksimum değer 2^31 byte’a kadar yükseltilebilir.

image: Önceki sql versiyonlarını desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu tip yerine varbinary (max) veri tipi tercih edilmelidir. 

6-Diğer Veri Tipleri

timestamp ve rowversion: Tabloya kayıt eklendiğinde ve güncellendiğinde binary türünde özel bir değer alan veri tipidir. Tarih veri tipleriyle alakası yoktur. Kullanıcı bu alanı değiştiremez veya kendisi değer atayamaz.

uniqueidentifier: 16 byte uzunluğunda eşsiz bir GUID değeri saklamak için kullanılır. Guid ve yapısı hakkında internetten bilgi bulabilirsiniz.

xml: XML türünde hiyerarşik verileri saklamak için kullanılır. Bellekteki boyutu saklanan xml verisine göre değişir.

geography: Coğrafi koordinatları ve gps verilerini tutmak için kullanılır.

geometry: Öklid koordinat sistemine ait verileri tutmak için kullanılır. Geometrik şekillerin en, boy, yükseklik verilerini saklar.

hierarchyid: Ağaç veri modeli veya hiyerarşik olarak sınıflandırılmış verileri saklamak için kullanılır.


İlgili Yazılar