MS SQL ile çapraz sorguda pivot tablo satır ve sutün toplamı alma

MS SQL ile çapraz sorguda pivot tablo satır ve sutün toplamı alma

SQL ile yapılan pivot tablolara satır ve sutünlara toplamı eklemek istenirse aşağıdaki sorgudan faydalanabilinir.

Bunun için öncelikle örnek geçici tablo oluşturuldu. Pivot tabloya satır ve sütun eklemek için 3 sorgu oluşturuldu ve 3 sorgu birleştirildi.

1.Sorgu pivot oluşturan sorgudur.

2.Sorgu sutün toplamı almaktadır ve şehir anahtarı ilk sorgu sonucuna bağlanmıştır.

3.Sorgu ise alt toplam satırı oluşturulmuş ve union ile tablonun en altına eklenmiştir.

Geçici tablo oluşturma

SELECT 'ANKARA' AS SEHIR,'2015-02-10' AS TARIH,10 TUTAR
INTO #TABLO 
UNION
SELECT 'İZMİR' AS SEHIR,'2015-04-18' AS TARIH,20 TUTAR
UNION
SELECT 'ANKARA' AS SEHIR,'2015-01-22' AS TARIH,40 TUTAR
UNION
SELECT 'İSTANBUL' AS SEHIR,'2015-03-15' AS TARIH,30 TUTAR
UNION
SELECT 'İZMİR' AS SEHIR,'2015-07-11' AS TARIH,50 TUTAR
UNION
SELECT 'ANKARA' AS SEHIR,'2015-06-28' AS TARIH,20 TUTAR
UNION
SELECT 'ANKARA' AS SEHIR,'2015-04-04' AS TARIH,10 TUTAR
UNION
SELECT 'İZMİR' AS SEHIR,'2015-03-17' AS TARIH,50 TUTAR
UNION
SELECT 'İSTANBUL' AS SEHIR,'2015-05-09' AS TARIH,40 TUTAR
UNION
SELECT 'İSTANBUL' AS SEHIR,'2015-01-30' AS TARIH,70 TUTAR
UNION
SELECT 'ANKARA' AS SEHIR,'2015-01-24' AS TARIH,70 TUTAR
UNION
SELECT 'İZMİR' AS SEHIR,'2015-06-09' AS TARIH,70 TUTAR
UNION
SELECT 'ANKARA' AS SEHIR,'2015-02-14' AS TARIH,70 TUTAR
UNION
SELECT 'İSTANBUL' AS SEHIR,'2015-03-05' AS TARIH,70 TUTAR 

Oluşturulan tablo aşağıdaki gibidir.

SELECT * FROM #TABLO

SEHIR TARIH TUTAR
ANKARA 22.01.2015 40
ANKARA 24.01.2015 70
ANKARA 10.02.2015 10
ANKARA 14.02.2015 70
ANKARA 04.04.2015 10
ANKARA 28.06.2015 20
İSTANBUL 30.01.2015 70
İSTANBUL 05.03.2015 70
İSTANBUL 15.03.2015 30
İSTANBUL 09.05.2015 40
İZMİR 17.03.2015 50
İZMİR 18.04.2015 20
İZMİR 09.06.2015 70
İZMİR 11.07.2015 50

Şehirlerin aylara göre dağılımını yapan çapraz sorgu

SELECT A1.*,TOPLAM FROM
(SELECT SEHIR,ISNULL([1],0) AS Ocak,ISNULL([2],0) AS Subat,ISNULL([3],0) AS Mart,ISNULL([4],0) AS Nisan,
ISNULL([5],0) AS Mayis,ISNULL([6],0) AS Haziran,ISNULL([7],0) AS Temmuz,ISNULL([8],0) AS Agustos,
ISNULL([9],0) AS Eylul,ISNULL([10],0) AS Ekim,ISNULL([11],0) AS Kasim,ISNULL([12],0) AS Aralik
FROM
(SELECT SEHIR,MONTH(TARIH) AS AY,SUM(TUTAR) AS TUTAR FROM #TABLO GROUP BY SEHIR,MONTH(TARIH)) AS DATA
PIVOT (SUM(TUTAR) FOR AY IN ([1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12])) AS PIVOTTABLE) AS A1

LEFT OUTER JOIN
(SELECT SEHIR,SUM(TUTAR) AS TOPLAM FROM #TABLO GROUP BY SEHIR) AS A2
ON A1.SEHIR=A2.SEHIR

UNION
SELECT 'TOPLAM' AS TOPLAM, SUM(A1.Ocak), SUM(A1.Subat), SUM(A1.Mart), SUM(A1.Nisan), SUM(A1.Mayis), SUM(A1.Haziran),
SUM(A1.Temmuz), SUM(A1.Agustos), SUM(A1.Eylul), SUM(A1.Ekim), SUM(A1.Kasim), SUM(A1.Aralik),
(SELECT SUM(TUTAR) AS TOPLAM FROM #TABLO) AS TOPLAM
FROM
(SELECT SEHIR,ISNULL([1],0) AS Ocak,ISNULL([2],0) AS Subat,ISNULL([3],0) AS Mart,ISNULL([4],0) AS Nisan,
ISNULL([5],0) AS Mayis,ISNULL([6],0) AS Haziran,ISNULL([7],0) AS Temmuz,ISNULL([8],0) AS Agustos,
ISNULL([9],0) AS Eylul,ISNULL([10],0) AS Ekim,ISNULL([11],0) AS Kasim,ISNULL([12],0) AS Aralik
FROM
(SELECT SEHIR,MONTH(TARIH) AS AY,SUM(TUTAR) AS TUTAR FROM #TABLO GROUP BY SEHIR,MONTH(TARIH)) AS DATA
PIVOT (SUM(TUTAR) FOR AY IN ([1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12])) AS PIVOTTABLE) AS A

 

SEHIR Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylul Ekim Kasim Aralik TOPLAM
ANKARA 110 80 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 220
İSTANBUL 70 0 100 0 40 0 0 0 0 0 0 0 210
İZMİR 0 0 50 20 0 70 50 0 0 0 0 0 190
TOPLAM 180 80 150 30 40 90 50 0 0 0 0 0 620

 

Not: MS SQL Server compatibility düzeyi SQL Server 2005 için 80, SQL Server 2008 için 100, SQL Server 2012 için 110, SQL Server 2014 için 120 olmalıdır. 


İlgili Yazılar