IOS Önemli Kısayollar

IOS Önemli Kısayollar

IOS işletim sisteminde çok önemli kısayollar aşağıda verilmiştir.

Komut-X: Seçili öğeyi kesip Panoya kopyalar.

Komut-C: Seçili öğeyi Panoya kopyalar. 

Komut-V: Panonun içeriğini geçerli belgeye veya uygulamaya yapıştırır.

Komut-Z: Bir önceki komutu geri alır.

Shift-Komut-Z: Komuz-Z komutunu geri alır.

Komut-A: Tüm öğeleri seçer.

Komut-F: Bir belgede öğeleri bulur veya bul penceresini açar. 

Komut-G: Önceden bulunan öğenin bir sonraki tekrarını bulur.

Shift-Komut-G: Bulunan öğenin önceki tekrarını bulur.

Komut-P: Geçerli belgeyi yazdırır.

Komut-S: Geçerli belgeyi kaydeder.

Komut-T: Yeni bir sekme açar.

Güç düğmesi: Bilgisayarı açmak veya uykudan uyandırmak için basın. bilgisayarı uyku moduna geçirmek için 1,5 saniye basılı tutun. Bilgisayarı kapanmaya zorlamak için basılı tutmaya devam edin.

Option-Komut-Güç düğmesi veya Option-Komut-Ortamı Çıkar : Bilgisayarı uyku moduna geçirir.

Kontrol-Shift-Güç düğmesi veya Kontrol-Shift-Ortamı Çıkar : Ekranınızı uyku moduna geçirir.

Kontrol-Güç düğmesi veya Kontrol-Ortamı Çıkar: Yeniden başlatmak mı, uyku moduna geçirmek mi yoksa kapatmak mı istediğinizi soran bir sorgu kutusu görüntüler.

Kontrol-Komut-Güç düğmesi: Açık ve kaydedilmemiş belgelerinizi kaydedip kaydetmeyeceğinizi sormadan bilgisayarı yeniden başlamaya zorlar.

Kontrol-Komut-Ortamı Çıkar : Tüm uygulamalardan çıkar ve bilgisayarı yeniden başlatır. Açık belgelerde kaydedilmemiş değişiklikler varsa kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.

Kontrol-Option-Komut-Güç düğmesi veya Kontrol-Option-Komut-Ortamı Çıkar: Tüm uygulamalardan çıkar ve bilgisayarı kapatır. Açık belgelerde kaydedilmemiş değişiklikler varsa kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.

Kontrol-Komut-Q: Ekranınızı hemen kilitler.

Komut-D: Seçilen dosyaları çoğaltır.

Option-Shift-Sesi Aç veya Option-Shift-Sesi Kıs: Ses düzeyini daha küçük adımlarla ayarlar.

Option-Shift-Klavye Parlaklığını Artır veya Option-Shift-Klavye Parlaklığını Azalt: Klavye parlaklığını daha küçük adımlarla ayarlar.

Komut-B: Seçili metni kalın hale getirir ya da kalınlık özelliğini açar veya kapatır. 

Komut-I: Seçili metni italik yapar ya da italik özelliğini açar veya kapatır.

Komut-K: Bir web bağlantısı ekler.

Komut-U: Seçili metnin altını çizer ya da altı çizili özelliğini açar veya kapatır.

Kontrol-Komut-D: Seçili bir kelimenin tanımını gösterir veya gizler.

Komut-Noktalı Virgül (;): Belgede yanlış yazılmış sözcükleri bulur.

Kontrol-A: Satırın veya paragrafın başına gider.

Kontrol-E: Satırın veya paragrafın sonuna gider.

Kontrol-F: Bir karakter ileri gider.

Kontrol-B: Bir karakter geri gider.

Kontrol-L: Görünen alanda imleci veya seçimi ortalar.

Kontrol-P: Bir satır yukarı gider.

Kontrol-N: Bir satır aşağı gider.

Komut-Sol Kaşlı Ayraç ({): Sola hizalar.

Komut-Sağ Kaşlı Ayraç (}): Sağa hizalar.

Shift-Komut-Düşey çubuk (|): Ortaya hizalar.


İlgili Yazılar