C Sharp Ternary If Tek Satırda If Kullanmak

C Sharp Ternary If Tek Satırda If Kullanmak

ASP.NET C Sharp dilinde tek satırda if ifadesi (Ternary IF) yazmak mümkündür. Böylece birkaç satır ve uzun bir kod yazmadan tek satırda istenilen duruma göre sonuç elde etmek mümkün olmaktadır.

Ternary if kullanımı özellikle Razor View Engine ile HTML kodlarının birlikte yazıldığı için kod karmaşası olmadan daha esnek ve etkin kullanım sağlar.

Bunun sebebi Razor View Engine kullanırken içerisinde Html ve C Sharp kodları kullanmamız daha kolaydır. Ternary if kullanarak bir sonuca göre html elementinin classına karar vermek, gelen değere göre sonuç göstermek mümkün olmaktadır.

Ternary IF kullanımı syntax ifadesi @(koşul ? doğru : yanlış) 

Koşul doğru ise soru işaretinden sonraki işlemi gerçekleştirir. Yanlış ise iki noktadan sonraki işlem gerçekleşir.

Ternary IF kullanımı aşağıda örneklerde incelenebilir.

Örnek :

@(Model.Puan>49 ? "Geçti":"Kaldı")

@(!String.IsNullOrEmpty(Model.Adı) ? "Adı SOYADI" : "")

<td class="text-center">@(item.Durum == true ? "Aktif" : "Pasif")</td>  //Burada duruma göre aktif veya pasif class çağrılmakta ve buna göre bu tablo satırı şekil almaktadır.

 Class tanımlama ve ternary if class içinde kullanım örneği:

 <style> 

     .hata {

     color:red; }

 </style> 

 <li class="btn @(String.IsNullOrEmpty(ViewBag.User.Adi) ? "hata":"")">

     <p> <span class="mavi">Adı : </span> @Model.Adi</p>

 </li/>


İlgili Yazılar