Apartman Görevlisi Kapıcı Yönetmeliği ve Sözleşmesi

Apartman Görevlisi Kapıcı Yönetmeliği ve Sözleşmesi

Apartman Görevlisi Kapıcı sözleşmesi veya yönetmeliğini word belgesi olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Apartman Görevlisinin görev ve sorumlulukları,

Yönetim ve Yöneticinin yetki, görev ve sorumlulukları,

Etik ilkeler,

Ücret ve sair gelirler,

Kapıcı sözleşmesi,

Tatiller, yıllık izin, ücretin ödenmesi, Apartman Görevlisinini işine son verilmesi ve kapıcı dairesinin tahliye edilmesi gibi başlıkları içermektedir.

http://www.metinselvi.com/files/Kapıcı Konut Yönetmeliği.docx


İlgili Yazılar