Emekli Sandığı Prim Matrahı Hesaplama 01.10.2008 Sonrası işe girenler için

Emekli Sandığı Prim Matrahı Hesaplama 01.10.2008 Sonrası işe girenler için

01.10.2008 tarihinden sonra TC Emekli Sandığı mensubu olanlar için Emekli Sandığı primi hesaplama formülü aşağıdaki gibidir.

Katsayı  Karşılığı : (Gösterge Karşılığı puan + (Kıdem Yılı * 20) + Ek Gösterge)*  Katsayı

Taban Aylığı Karşılığı : Taban Aylığı * 100

Aylık = Katsayı  Karşılığı+ Taban Aylığı Karşılığı

Katsayı Karşılığı = En Yüksek Devlet Memur Maaşı * Unvan çarpan puanı

Emeklilik Keseneğine Esas Tutar = Aylık +  Unvan Karşılığı

 

Örnek :  7 / 1 (Gösterge karşılığı 705) olan ve Unvan çarpan puanı 125 olan kıdemi 5 yıl ise

Katsayı  Karşılığı = (705+(5*20)+0)* 0,088817 = 71,50

Taban Aylığı Karşılığı = 1,390277*1000 =1.390,28

Aylık = 71,50 + 1.390,28 = 1.461,77

Unvan Karşılığı = 843,76* %125 =1.054,70

Emeklilik Keseneğine Esas Tutar = 1.461,77 + 1.054,70=2.516,47

Örnek Excel Dosyası ve Formülü

 


İlgili Yazılar