Bina Talimatnamesi

Bina Talimatnamesi

........ SİTESİ / APARTMANI BİNA TALİMATNAMESİ

Giriş

Bu bina talimatnamesi, apartmanımızda huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. Talimatnamede, bina sakinlerinin uyması gereken kurallar, topluluk yaşam kuralları, acil durum prosedürleri ve bina içi ve dışı alanların kullanımı ile ilgili kurallar yer almaktadır.

Talimatnamede yer alan kurallara uymak, tüm bina sakinlerinin sorumluluğudur.

Aidat

Apartman aidatları her ayın 1. ve 5. günleri arası Apartman Yönetimi adına resmi şekilde açılmış olan ...............  Bankası TR ............. IBAN hesabına yatırılmalıdır.

Alıcı adı kısmına "………….. Sitesi / Apartmanı", açıklama olarak "... nolu dairenin .... ayı  2024 yılı aidatı" ifadesi yazılmalıdır.

- Aidatların zamanında ödenmemesi ve birikmesi durumunda Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesi ve Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesi gereğince adli süreç başlatılabilecektir.

Araç Park Yeri

- Araç park yeri apartman sakinlerine aittir.

- Araçlar, park çizgilerine ve park alanlarına uygun şekilde park edilmelidir.

- Gelen misafirlerin bina otoparkına park etmesi yasaktır.

- Her daire için bir araç park edilebilir. İkinci bir aracın park edilmesi kesinlikle yasaktır. 

- Yönetime bildirilen araç plakaları dışında otopark alanında araç park edilmesinin tespiti halinde 2918 sayılı Trafik Kanununun 61/1-m maddesi uyarınca araç bulunduğu yerden resmi ekipler tarafından çektirilebileceğinin bilinmesi, bu doğrultuda yaşanacak mağduriyetlerden bina yönetiminin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

Sessiz Saatler

- Bina sakinlerini rahatsız edecek gürültüler (tadilat, tamirat gibi işler) apartman sakinlerinin huzur ve sükunu gözetilerek hafta içi 09:00 – 18:00 arasında, Cumartesi günü 09:00-17:30 saatleri arasında yapılacak olup, Pazar günü dinlenme zamanı olarak tayin edildiğinden Pazar günü çok acil durumlar dışında apartmanda gürültü ve ses yapılması yasaklanmıştır. Pazar günü tadilatın aciliyet durumu göstermesi halinde yönetime bu durum bilgi verilerek tadilat işleri yönetimin belirleyeceği saatler dahilinde yapılabilecektir. (Türk Medeni Kanunu madde 737).

- Hafta içi 22:00 - 08:00 saatleri arasında yüksek sesle müzik dinlemek, gürültü yapmak ve evcil hayvanların ses çıkarmasına izin vermek yasaktır.

Temizlik

- Ortak alanlar ve asansör her zaman temiz tutulmalıdır.

Balkon ve pencerelerden çöp ve sigara atmak yasaktır.

- Balkon ve pencerelerden sofra bezi, halı vb. silkelemek yasaktır (Türk Medeni Kanunu madde 737).

Evcil Hayvanlar

Evcil hayvanlar tasmasız gezdirilemez.

- Evcil hayvanların ortak alanlarda pislik bırakması yasaktır.

Evcil hayvan sahipleri, evcil hayvanlarının sesini kontrol altında tutmalıdır.

Güvenlik 

Bina giriş ve çıkış kapıları her zaman kapalı tutulmalıdır.

- Apartmanın yapısını riske atacak olan ve daire içinde bulunan taşıyıcı duvarın kırılması kesinlikle yasaktır. (Kat Mülkiyeti Kanunu madde 19/2)

Yabancıların binaya girişine izin verilmemelidir.

Bina içinde yapılacak tadilatlarda muhakkak suretle daire malikine haber verilmesi gerekmekte olup, bu doğrultuda daire malikinin oluru / onayı olmadan yapılan iş ve işlemlerden yönetim sorumlu olmayacaktır. 

Herhangi bir şüpheli durum apartman yönetimine bildirilmelidir.

Bina güvenliği açışından bina kapı giriş şifresinin hiçbir suretle 3.kişiler ile paylaşmak yasaktır. 

Topluluk Yaşama Kuralları

- Birbirimize karşı saygılı ve hoşgörülü olmalıyız.

Ortak alanlarda ve bina içerisinde kavga etmek, hakaret etmek ve tehditkâr davranmak yasaktır.

Binaların ortak tesisat ve ekipmanlarına zarar vermek yasaktır.

Komşularımızın özel hayatına saygı gösterilmesi gerekmektedir.

Acil Durum Prosedürleri

Yangın durumunda merdivenleri kullanılması gerekmektedir. Asansörleri kullanmamalısınız.

- Yangınla ilgili herhangi bir durumda öncelikle itfaiye ekiplerine (112) ve apartman yönetimine bildirilmelidir.

- Deprem anında panik yapmadan sakin kalarak "Çök-Kapan-Tutun" yöntemini uygulayın.

Depremden sonra binadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesi gerekmektedir.

Bina İçi ve Dışı Alanların Kullanımı

Asansörler, bina sakinlerinin ve misafirlerin kullanımına açıktır.

Asansörlerde aşırı yük taşımak ve gürültü yapmak yasaktır.

Asansörlerde ve bina ortak içerisinde sigara içmek ve yemek yemek yasaktır.

Merdivenler acil durum çıkışı olarak da kullanılmaktadır. Bu nedenle, merdivenlerde herhangi bir eşya vb. engel olmamalıdır.

Merdivenlerde koşmak ve gürültü yapmak yasaktır.

Ortak Alanlar

- Ortak alanlar, bina sakinlerinin ortak kullanımına açıktır.

- Ortak alanlarda herhangi bir eşya bırakmak yasaktır.

- Özel eşyalar apartman tarafından ortak kullanılan alanlara bırakılması yasaktır. (Türk Medeni Kanunu madde 737)

- Ortak alanlarda gürültü yapmak ve çevreyi kirletmek yasaktır.

Temizlik sırasında temizlik görevlisinin yaşayacağı zorluk ve bina içerisinde oluşabilecek rahatsızlıkların önlenmesi açısından daire kapılarının önüne ayakkabı bırakılması yasaktır.

Ek

Dairelerde yer alan balkonlar bina bütünlüğünü bozacak bir renge boyanmamalıdır. (Kat Mülkiyeti Kanunu madde 19/2)

Bina içinde yapılacak tadilatlarda muhakkak suretle daire malikine haber verilmesi gerekmekte olup, bu doğrultuda daire malikinin oluru / onayı olmadan yapılan iş ve işlemlerden yönetim sorumlu olmayacaktır.

Daire malikinin dairesini satması/kiralaması durumunda muhakkak suretle yönetime yeni malikin yahut kiracının iletişim bilgilerinin verilmesi gerekmektedir.

Binadan taşınma/tahliye suretiyle ayrılan kiracıların/mal sahiplerinin muhakkak suretle yönetime bilgi vermeleri gerektiği, yönetimin bilgisi haricinde taşınmak suretiyle çıkan kiracılardan/mal sahiplerinden kalan aidat ödemelerinin tahsil edilememesi durumunda yasal sürecin başlatılabileceği,

Bina sakinleri, bina yönetimine her türlü öneri ve şikayeti iletebilirler.

Bina yönetimi, bina talimatnamesini güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Genel Hükümler

1- İş bu talimatname …./…./2024 tarihli kat malikleri olağanüstü toplantısında gündeme getirilerek kat maliklerinin katılımıyla oybirliğiyle karar verilmiş ve …./….2024 tarihinde yürürlüğe girerek tüm bina sakinlerine birer suret elden tebliğ edilmiş ve tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesi ıslak imza ile tutanak altına alınmıştır.

2- İş bu talimatnameye uymayan kat malikleri / kiracılar hakkında Bina Yönetim Planı ilgili maddeleri, Kat Mülkiyeti Kanununun sair maddeleri ile 18, 33/3 ve devamı maddeleri, Türk Medeni Kanununun sair maddeleri ile 737. maddesi ve devamındaki maddeleri, Türk Borçlar Kanunu sair maddeleri, İcra İflas Kanununun sair maddeleri, Türk Ceza Kanununun sair maddeleri uyarınca hukuki yollara başvurulabileceği, Mahkemece doğan masraflardan yargılama giderleri, avukatlık ücreti ve sair giderlerden dava sonucunda sorumlu olacağının bilinmesi tebliğ ve ihtar olunur. 

....... SİTESİ APARTMANI YÖNETİMİ

KAŞE – İMZA


İlgili Yazılar